Ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud

Hvis din virksomhed ønsker at oprette en IGU-aftale, tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, tilbyde en fleksjobansættelse eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling, skal du søge via VITAS.

Via jobcentret kan din virksomhed få hjælp til en mentor, hjælpemidler eller personlig assistance til en ordinær ansat. Jobcentret kan i VITAS udarbejde en bevilling hertil.

Alle virksomheder kan i VITAS se et benchmark over deres sociale ansvar og sammenligne sig med egen branche eller landsgennemsnittet. Du finder benchmarket under fanen ’Statistik’.

Driftstatus

Driften er stabi

Der er oprettet en vejledning, der beskriver, hvordan virksomheden kan oprette en ansøgning vedr. voksenlærling i VITAS for den udvidede målgruppe i forsøgsbestemmelsen.:

’Vejledning til virksomheder om udvidelse af målgruppen for voksenlærlinge’ (pdf) (nyt vindue)

Support

landssupporten@star.dk
70258925