Ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud

Hvis din virksomhed ønsker at oprette en IGU-aftale, tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, tilbyde en fleksjobansættelse eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling, skal du søge via VITAS.

Via jobcentret kan din virksomhed få hjælp til en mentor, hjælpemidler eller personlig assistance til en ordinær ansat. Jobcentret kan i VITAS udarbejde en bevilling hertil.

Alle virksomheder kan i VITAS se et benchmark over deres sociale ansvar og sammenligne sig med egen branche eller landsgennemsnittet. Du finder benchmarket under fanen ’Statistik’.

Driftstatus

Normal drift.

Hvis du benytter en browser af ældre dato, skal du være opmærksom på, at VITAS i nærmeste fremtid ikke længere vil understøtte denne browser. Du kan således risikere, at browseren ikke understøtter VITAS-applikationen optimalt og i nogle situationer helt stoppe med at virke. Det anbefales, at du i stedet installerer en nyere browser. Se browsere som STAR understøtter (nyt vindue).

Support

landssupporten@star.dk
70258925