Ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud

Hvis din virksomhed ønsker at oprette en IGU-aftale, tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, tilbyde en fleksjobansættelse eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling, skal du søge via VITAS.

Via jobcentret kan din virksomhed få hjælp til en mentor, hjælpemidler eller personlig assistance til en ordinær ansat. Jobcentret kan i VITAS udarbejde en bevilling hertil.

Alle virksomheder kan i VITAS se et benchmark over deres sociale ansvar og sammenligne sig med egen branche eller landsgennemsnittet. Du finder benchmarket under fanen ’Statistik’.

Driftstatus

  • Digitaliseringsstyrelsens omlægning af Digital Post er udskudt til første kvartal 2022.

    Der vil derfor fortsat blive udsendt digital post til borgere fra VITAS i perioden fra den 26-11-2021 til og med den 29-11-2021.

  • På grund af opdatering lukkes der for adgangen til VITAS fredag den 03-12-2021 kl. 15 til lørdag den 04-12-2021 kl. 8. 

Support

landssupporten@star.dk
70258925