Om VITAS

Det er nu blevet nemmere at anmode om at få oprettet en løntilskudsstilling, et praktikforløb eller tilskud til et voksenlærlingeforløb i din virksomhed. VITAS erstatter dermed udvekslingen af de kendte blanketter AB 131, AB 135, AB 201, AB 221, AB 231, AB 241 og AB 501 i en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.

Brugervenligt og fleksibelt ansøgningsflow

Når du starter en ny ansøgning i VITAS, bliver du hjulpet igennem hele processen. De oplysninger om din virksomhed, der kan trækkes fra eksterne registre udfyldes i forvejen. Du bliver også advaret, hvis de oplysninger du angiver, giver belæg for en afvisning af jobcentret. Det samme sker, hvis oplysningerne kræver nærmere redegørelse eller skøn af en jobcentermedarbejder, inden der kan træffes en endelig afgørelse.

Når du har udfyldt din ansøgning skal den godkendes af en medarbejderrepræsentant i din virksomhed inden den sendes til jobcentret. VITAS understøtter flere måder hvorpå man kan få medarbejderrepræsentantens underskift tilknyttet ansøgningen.

Ansøgningen udfyldes rigtigt første gang

VITAS advarer dig undervejs i ansøgningsprocessen, hvis du mangler at angive vigtige oplysninger og du får først mulighed for at sende ansøgningen afsted, når alle felter er udfyldt korrekt.

Både jobcentret og din virksomhed sparer dermed tid og ressourcer på ansøgninger, der ikke er udfyldt korrekt første gang.

Overblik over egne sager

Når du sender en ansøgning af sted, fortæller VITAS dig om din ansøgning imødekommer alle de objektive krav løntilskudsordningen, aftalen om praktikforløb eller voksenlærlingeordningen stiller til din virksomhed og til en evt. arbejdstager.

VITAS samler alle dine ansøgninger, bevillinger, forlængelser og ophør ét sted. På denne måde har du altid overblik over igangværende og afsluttede sager og du kan følge op på alle dine sager om løntilskud, praktikforløb eller voksenlærlingeforløb i VITAS.

Bedre dialog mellem virksomhed og jobcenter

I dag foregår udvekslingen af eksisterende blanketter pr. post eller mail, hvilket kan være besværligt og uoverskueligt i en travl hverdag med en fyldt indbakke.

I VITAS kan du altid se, om der er beskeder eller notifikationer angående din ansøgning, du skal tage stilling til. Hver gang der sker noget nyt i din sag, vil du også få besked på mail om hvad du skal gøre.

Selvbetjening eller medbetjening?

VITAS tager udgangspunkt i at alle virksomheder betjener sig selv, men hvis din virksomhed har problemer med en ansøgning, er der hjælp at hente hos jobcentret, som via en supportfunktion i VITAS har mulighed for at handle på vegne af din virksomhed. Du vil i ansøgningen altid blive oplyst, hvilket jobcenter du skal henvende dig til for hjælp.

Hvis du har spørgsmål af mere teknisk karakter, er du også altid velkommen til at kontakte Landssupporten, som har åbent fra 8-12 alle hverdage, på telefon: 70 25 89 25.